Register | Login

Teh neprijetnosti pri naroanju prek interneta ne bo, saj se posamezno plailo pri nakupu obdela individualno, podobno, kot e bi imeli svojo osebno blagajniarko, ki aka samo va nakup.
Naslednja pomanjkljivost, ki je bila zapisana, je bil nain nakazila denarja v globalnem spletu.

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: